Tanssi-liiketerapia

img_6693Tanssi-liiketerapia on liikkeen psykoterapeuttista käyttöä, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin tukeminen. Se kuuluu luovien taideterapioiden joukkoon, johon kuuluvat myös mm. musiikkiterapia, kuvataideterapia ja draamaterapia.

Tanssi-liiketerapiassa voidaan tutkia kehontuntemusten, tunteiden ja ajatusten välistä vuorovaikutusta. Elävän, kokevan ja liikkuvan kehon välityksellä voimme ilmaista itseä. Liiketyöskentelyllä voi päästä käsiksi myös sellaisiin tuntemuksiin, jotka ovat syystä tai toisesta sanojen ulottumattomissa.

Terapia sopii kaikille ikäryhmille esimerkiksi masennuksen, työuupumuksen, ahdistuksen, kroonisen kivun, muistisairauden tai psykososiaalisten ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Tullessasi tanssi-liiketerapiaan et tarvitse tanssillisia valmiuksia, sillä kysymys ei ole oikeasta ja väärästä tavasta liikkua, vaan siitä, että löydät oman tapasi olla kehossasi. Asiakkaan toiveet ja terapeutin koulutustausta vaikuttavat terapiassa käytettäviin menetelmiin.

Terapiamenetelmät valitaan yhdessä asiakkaan kanssa mm. seuraavista:

  • kehotietoisuustyöskentely, mindfulness, kehonhuolto /somaattiset menetelmät.
  • liikeimprovisaatio, tanssin eri muodot, ääni-improvisaatio, leikki, musiikin kuuntelu, soitto ja laulu
  • rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset
  • liikekokemusten läpikäyminen sanoin, kuvin tai liikkuen

Terapiahinnasto

Terapian pääsivulle