Terapiapalvelut

img_6926Terapiaan hakeudutaan mitä erilaisemmissa elämäntilanteessa. Terapiaan ei jouduta, vaan sinne tullaan hakemaan tukea omille pyrkimyksille. Usein silloin, kun elämässä on kohta, jossa tuntuu haastavalta tai halutaan oppia elämään ilman menneisyyden painolastia. Terapiaan voi tulla vaikka “pärjäisi ilmankin apua”, sillä terapia voi tehdä elämästä muutakin kuin “pärjäämistä”. Terapeutin läsnäolo tarjoaa puolueettoman peilin omien kokemusten ja toiveiden tarkastelemiseksi ja eteenpäin pääsemiseksi.

TERAPEUTIN PÄTEVYYS

Tanssi-liiketerapeutin koulutus kestää neljä vuotta ja vastaa laajuudeltaan ja rakenteiltaan psykoterapeutin koulutusta. Valvira ei kuitenkaan rekisteröi taideterapeutteja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattirekisteriin (musiikkiterapeutit, kuvataideterapeutit, tanssi-liiketerapeutit).

TERAPIAAN HAKEUTUMINEN

Tanssi-liiketerapia ei vielä ole Kela-korvattavaa, mutta Kelassa on juuri valmistunut pienimuotoinen tutkimus, jonka tulokset puoltavat tanssi-liiketerapian käyttöä osana Kelan korvaamia palveluita. Linkki Kelan selvitykseen. Mikäli sinulla on yksityinen terveysvakuutus, voit kysyä vakuutusyhtiöstäsi korvaako se lääkärin lähetteellä tanssi-liiketerapiaa yhtenä toiminnallisten terapioiden muotona.

Joissain kunnissa tuetaan lasten- ja nuorten tanssi-liiketerapiaa sosiaalitoimen tukimuotona, tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Teen tällä hetkellä maksusitoumusyhteistyötä mm. Pihlajalinnan/Mäntänvuoren terveyden kanssa.

Jos haluat selvittää voisitko saada maksusitoumuksen sairaanhoitopiiriltä, sosiaalitoimelta tai vakuutusyhtiöstäsi, tarvitset hoitavalta lääkäriltä lausunnon, jossa suositellan tanssi-liiketerapiaa. Mikäli tanssi-liiketerapia ei ole lääkärillesi riittävän tuttua, lähetän mielelläni kattavan esitteen, jossa on faktatietoa “lääkäreiden kielellä.”

Terapiaan voi tulla myös omakustanteisesti ilman lähetettä. Kysy s-postitse tai puhelimitse 0407583528.

Lue lisää tanssi-liiketerapiasta.

Terapiahinnasto

Lisätietoa saat myös Suomen tanssiterapiayhdistyksen sivuilta:

tanssiterapiayhdistys