Rekisteri – ja tietoturvaseloste

Päivitetty 24.5.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ

MBody Ky (Y-tunnus: 2842785-8) 


Kolonkulmantie 592, 35530 LYLY

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Maria Svan 040 7583 528

maria.svan@mbody.info

Kolonkulmantie 592, 35530 LYLY

3. REKISTERIN NIMI

MBody Ky:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Rekisterin käyttötarkoitus on MBody Ky:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää MBody Ky:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. MBody Ky saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan MBody Ky:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tietoja käsitellyistä tilauksista, ostetuista tuotteista ja palveluista.

Tilausten Postin seurantatiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut MBody Ky:n, Keho on koti -sivuston tai Äänikurssien ohjaamille tunneille, valmennukseen webinaariin tai workshoppiin, kommentoinut blogiartikkelia, rekisteröitynyt asiakkaaksi, tilannut Kehotuspostin tai Äänievankeliumin (uutiskirjeet) tai ostanut MBody.info- tai kehoonkoti.fi -verkkokaupasta tavaraa tai palveluita.

Sivustoilla on käytössä evästeitä, Google Analytics, Adwords, ja Facebook-pikseli. 

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakastietoja ei luovuteta MBody Ky:n ulkopuolelle poikkeuksena Äänikurssien palvelut, joiden osalta tietoihin on pääsy toisen päävalmentajan, Liisi Petterssonin, Ääniluotsi-yrityksellä.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on MBody Ky:n rekisterin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi Googlen evästeiden osalta. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole yksilöitävissä, tilastoja katsomalla en pääse selvyyteen, kuka on käynyt milläkin sivulla. Sen sijaan tilastoja käytetään sivuston kehittämiseksi.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MBody Ky:n myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen MBody Ky:n salasanasuojatulla palvelimilla (verkkokauppa), NewZenler sähköpostiohjelman / verkkokurssialustan suojatussa rekisterissä tai varmuuskopioina ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona. Livekurssien ja työpajojen osallistujalistat tulostetaan kuhunkin tapahtumaan erikseen ja sen jälkeen paperi hävitetään asianmukaisesti.

MBody Ky huolehtii tietoturvasta mm. päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. MBody.info -sivustolla, kehoonkoti.fi -sivustolla ja Aanikurssit.fi -sivustolla on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päätelaitteillaan. 

9. TARKASTUSOIKEUS, REKISTERISTÄ POISTUMINEN TAI TIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisteröityneellä on oikeus pyytää selvitys, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tai päivitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti lähettämällä allekirjoituksella varustettu pyyntö rekisterin pitäjältä. 

NewZenler-sähköposti- ja verkkokurssialustaohjelmistossa oleva käyttäjä itse voi poistaa tietonsa jokaisen sähköpostin alareunasta löytyvästä peruuta tilaus -linkeistä tai vastaamalla sähköpostiviestiin, hoidamme listalta poistamisen manuaalisesti.