Rekisteri – ja tietoturvaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

MBody Ky (Y-tunnus: 2842785-8) 


Kolonkulmantie 592, 35530 LYLY

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Maria Svan 040 7583 528

maria.svan@mbody.info

REKISTERIN NIMI

MBody Ky:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut Maria Svanin tai Äänikurssien ohjaamille tunneille, valmennukseen webinaariin tai workshoppiin, kommentoinut blogiartikkelia, rekisteröitynyt asiakkaaksi, tilannut Kehotuspostin tai Äänievankeliumin (uutiskirjeet) tai ostanut MBody.info- tai Äänikurssien Holvi-verkkokaupasta tavaraa tai palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on MBody Ky:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää MBody Ky:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. MBody Ky saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan MBody Ky:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

MBody Ky:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja MBody Ky:n lähettämiin kirjeisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen edellä mainitulla tavalla ilmoittamalla siitä MBody Ky:n asiakaspalveluun, sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tietoja käsitellyistä tilauksista, ostetuista tuotteista ja palveluista.

Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakastietoja ei luovuteta MBody Ky:n ulkopuolelle poikkeuksena Äänikurssien palvelut, joiden osalta tietoihin on pääsy toisen päävalmentajan, Liisi Petterssonin, Ääniluotsi-yrityksellä. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on MBody Ky:n rekisterin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti sähköpostilla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MBody Ky:n myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen MBody Ky:n salasanasuojatulla palvelimella, GetResponse sähköpostityökalun suojatussa rekisterissä sekä varmuuskopioina ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona.

MBody Ky huolehtii tietoturvasta mm. päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. MBody.info -sivustolla ja Aanikurssit.fi -sivustolla on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päätelaitteillaan. 

SIVUSTOJEN EVÄSTEET:

Sivustoilla on käytössä Google Analytics, Adwords, ja Facebook-pikseli.